AHT hợp tác với nhà máy Dây cáp mạng Việt Hàn – Phân phối độc quyền Tỉnh Bắc Ninh

Việt Hàn

Đánh dấu sự hợp tác AHT – VIỆT HÀN – Đại diện công ty AHT ông Nguyễn Hữu Thắng ( Giám đốc )Việt Hàn – Đại diện Nhà Máy Việt Hàn ông Nguyễn Bá Đoàn ( Giám đốc )

Trả lời