Camera AHT – Rất Vinh dự là khách mời của – HỘI THẢO KHOA HỌC -v/v : các giải pháp công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế – xã hội Thủ Đô ; Cùng Chú Nguyễn Quân ( Nguyên bộ trưởng KHCN) và các chú nguyên lãnh đạo cấp cao cùng các doanh nghiệp Công nghệ lớn số 1 việt nam .

Ad

AdZ3898500148320 C7ea48f70b155b9b3eb0935edbbe91cdZ3898500125062 C1336645966db5d963f702585a96d99bZ3898500221081 33604e5291359ac9ac44d6a177e91510 (1)Z3898500179273 Bb3b1eb6a316f9dafae67abf78f04ec2Z3898500257295 9aaded5c954c726910d0de1bfe7ca181

Trả lời