Chương trình ký hợp tác sản phẩm camera IMOU độc quyền tỉnh Bắc Ninh – AHT – IMOU

ảnh Imou 1

ảnh Imou 1ảnh Imou 2

Đại diện AHT ông Nguyễn hữu Thắng – Đại diện của hãng camera Imou Ông Wang Liu

Trả lời