Liên hệ

CÔNG TY TNHH AHT

Địa chỉ: Kiot 16 – chợ trung tâm, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh
Kinh doanh: 0961.016.339
Kỹ thuật: 0869.188.444
Kế toán: 0392.832.999
Email: nguyenhuuthangaht@gmail.com